Zarządzanie Nieruchomościami

OFERTA

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi:

 

I. Dział Administracyjny:
a. Obsługa biurowa klientów
b. Prowadzenie dokumentacji bieżącej
c. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zebrań

II. Dział Techniczny:
a. Przyjmowanie zgłoszeń i ich realizacja
b. Prowadzenie dokumentacji technicznej
c. Zlecanie przeglądów technicznych

III. Dział Rozliczeń
a. Prowadzenie naliczeń oraz rozliczeń wpłacanych zaliczek
b. Windykacja polubowna (do uzyskania nakazu płatniczego)

IV. Dział Księgowy
a. Prowadzenie dokumentacji księgowej
b. Przeprowadzanie transakcji z podmiotami zewnętrznymi
c. Rozliczanie podmiotu z Urzędami Skarbowymi oraz ZUSem

V. Zarządca
a. Koordynowanie pracy poszczególnych Działów
b. Analiza sytuacji finansowo-prawnej Wspólnoty
c. Tworzenie oraz realizowanie planów gospodarczych
d. Reprezentowanie Wspólnoty wobec podmiotów zewnętrznych