Zarządzanie Nieruchomościami

PRO DOMUS

PRO DOMUS

Zarządzanie nieruchomościami

O NAS

W 1994 roku została uchwalona Ustawa o Własności Lokali, która zapoczątkowała porządkowanie rynku nieruchomości. W systemie prawnym został powołany do życia zawód Zarządcy, który miał za zadanie profesjonalnie obsługiwać Wspólnoty Mieszkaniowe. Do 2011 roku, aby móc wykonywać zarządzanie na zlecenie, należało posiadać odpowiednie wykształcenie oraz zdać państwowy egzamin uprawniający do nadania licencji. Dokładnie taką drogę przeszedł w 2003 roku Zbigniew Wróblewski – założyciel firmy Zarządzanie Nieruchomościami Pro Domus. Posiadana wiedza oraz poświęcenie pozwoliło w 2004 roku wejść na rynek Warmińsko-Mazurski. Dzięki determinacji w porządkowaniu stanu prawnego Wspólnot oraz dbaniu o jej stan techniczny i codzienne funkcjonowanie, w 2012 roku „Pro Domus” zaistniał w województwie Mazowieckim, gdzie działa do dziś. Ciągły rozwój firmy jest możliwy dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu oraz ciągłemu zwiększaniu swoich kwalifikacji, w celu zapewnienia najlepszego funkcjonowania zarządzanych podmiotów gospodarki nieruchomościami.

 

 

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”
Johann Wolfgang von Goethe