Zarządzanie Nieruchomościami

RODO

Drodzy Mieszkańcy!

Od 25 maja obowiązuje RODO, z którą wielu wiąże obawy. Firma PRO DOMUS jest już po audycie, dwóch szkoleniach, trzymając rękę na pulsie, w związku z nowymi przepisami. Już wprowadziliśmy szereg dodatkowych zabezpieczeń, a kolejne są już wdrażane tak, aby przechowywanie Państwa Danych odbywało się z zachowaniem należytych środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informujemy, że jeśli chcą Państwo wysłać kogoś w swoim imieniu, w celu uzyskania jakichkolwiek informacji, należy takiej osobie dać pełnomocnictwo imienne. W innym przypadku nasi Pracownicy mogą odmówić udzielenia informacji osobie nie będącej Właścicielem.

 

Pozdrawiamy